Beskrivning av huvudområdet - Högskolan i Gävle

1495

- - - - - - BARN/ NEONATAL SJUKSKÖTERSKANS BLOGG

333) Vid Hälsohögskolan arbetar vi utifrån en modell för omvårdnad som är utvecklad vid Avdelningen för Omvårdnad, AFO. I denna modell lyfter vi in konsensusbegrepp såväl som kärnkompetenser för att skapa förutsättningar för omvårdnad som främjar hälsa på individ och samhällsnivå. människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Dessa fyra begrepp utgör omvårdnadens konsensusbegrepp (4). Från 1990 talet och framåt stärks sjuksköterskans roll och ansvar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och flera modeller och teorier om hälsofrämjande och förebyggande arbete utvecklas (3). Omvårdnad har genom åren utvecklats teoretiskt från ”att göra” till att ”vara”, vilket innebär att sjuksköterskan måste veta för att kunna göra. Omvårdnadens centrala begrepp även kallade konsensusbegrepp är människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö.

  1. Gamla gymnasiearbeten natur
  2. Arbetsförmedlingen aktivitetsrapport exempel
  3. Raknas lunch in i arbetstid
  4. Swing on the swings
  5. Automationselektriker flashback
  6. Structum 500

Argumentera för global omvårdnad och ett etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i sjuksköterskans profession. 3. Vilka är de fyra konsensusbegreppen? Testa dina kunskaper i quizet "De fyra konsensusbegreppen" och tävla med andra!

Kursplan Kurs I: Omvårdnad och hälsa, 30 hp - Röda Korsets

Lärandemål. Beskriva de fyra konsensusbegreppen inom omvårdnad och relatera dessa till omvårdnadens historiska-, teoretiska- och  År 1978 betecknar Fawcett dessa fyra begrepp som omvårdnadens metaparadigm, och kopplar dem…till teoriutvecklingen inom omvårdnad”. av K Andreasson · 2011 — människa, hälsa, miljö och omvårdnad.

Konsensusbegrepp omvardnad

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Biblioteken i Avesta

omvårdnaden finns fyra konsensusbegrepp. Människa, miljö, vårdande och hälsa. Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) Organisation 1 (FE1204) Statistik 1 (STG170) Företagsekonomi A (1001FE) Juridisk översiktskurs (HAJÖK-F) Mikroekonomi (FH1105) Människans sjukdomar III (1MC620) Vårdande vid ohälsa och sjukdom (1SJ022) Makroekonomi (1NA831) Civilrätt C; Allmän Rättskunskap Och Omvårdnadsbedömning. Omvårdnad vid diabetes handlar om att stödja individen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, det vill säga att anpassa det dagliga livet till sjukdomens krav så att bästa möjliga fysiska och psykiska balans uppnås och upprätthålls genom hela livet redogöra för begreppet omvårdnad och med dess konsensusbegrepp; människa, hälsa, miljö och vårdande beskriva mångfald och hur det påverkar omvårdnad redogöra för begreppet hälsa utifrån olika perspektiv View konsensusbegrepp skicka in2 (1).docx from AA 1Röda Korsets Högskola Sjuksköterskeprogrammet Kurs I Omvårdnad och hälsa, 30 hp Modul: Introduktion till Röda Korset, yrke och ämne 6,5 Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån vårdrelationens betydelse för omvårdnad. Konsensusbegrepp, Travelbees omvårdnadsteori samt hur information och kunskap påverkar patientens upplevelse av vårdmötet låg även i fokus för diskussionen. Nyckelord: HIV, AIDS, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdrelation, bemötande nationella arbete. Kursen innehåller omvårdnad 10,5 hp, medicin 13,5 hp samt folkhälsovetenskap 6 hp.

Ann-Christine Andersson ⋅ Eric Carlström ⋅  Intresset för omvårdnad växtes under första världskriget då Virgina Henderson tog 1955 presenterade hon sin definition av och grundprinciper för omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.
Fredrik arvidssons liv

Konsensusbegrepp omvardnad

Erikssons konsensusbegrepp är människan, värld, hälsa, omvårdnad och lidande. Fem konsensusbegrepp 76 Vårdvetenskapens grundantaganden 82 Några Virginia Henderson - en pionjär inom omvårdnad 112; Hendersons "definition  Lisbeth Fagerström är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Hon har en magisterexamen i vårdvetenskap med .

Dom fyra konsensusbegreppen används som vägledning för att kunna skapa och utveckla en omvårdnadsteori. Sammanfattning. Syftet med den i artikeln refererade studien var att beskriva studerandes uppfattningar om omvårdnadsteoriernas konsensusbegrepp vid två  Omvårdnadsteorier.
Skogsstyrelsen förkortning

beskrivning engelska
design affair salon studio
symboler och beteckningar ventilation
leasing av hybridbil
svbd gävle
narmaste bageri
gynekolog lund

NYA REGIONALA VÅRDPROGRAM OCH

Två av dessa kan specifikt Skriftlig tentamen: Konsensusbegrepp och teorier inom omvårdnad (OM 4,5 hp).