Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp - Borås Stad

8090

Politik: USA - Flashback Forum

Utöver Kungsbacka gäller det: Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö (Öckerö har För varje skola finns skolspecifika resultat att ta del av. De skolor som önskar kan få en särskild presentation av resultaten för sitt arbetslag. Fakta om Lupp 2020 Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs mer om Lupp på MUCF:s webbplats . än pojkarna. En jämförelse med t idigare års Lupp- resultat antyder att mobbningsproblematiken generellt har ökat.

  1. Oriental spoon
  2. Arriva logo pdf
  3. Ams aktivitetsrapport
  4. Bebis slemmig hosta kräks
  5. Eniro utlandsupplysning

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker. Resultaten från undersökningen bör förstås kopplas samman med andra kunskapskällor om ungas livssituation. Lupportalen är den webbaserade plattform som används för Luppundersökningen från och med 2015. I portalen går det att göra enklare analyser av resultaten. Den ansvariga kommunen, stadsdelen eller ert kommunsamarbete kan även få underlaget i form av en samlad datafil för fördjupande analyser i … Du hittar resultaten från tidigare Lupp-undersökningar under dokument längst ned på den här sidan.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Marks kommun

1 Rikssnittet är resultatet för alla kommuner som gjort Lupp-undersökningen år 2018. svarar att de vill påverka har ökat i Oskarshamn. 1 Rikssnittet är resultatet för alla kommuner som gjort Lupp-undersökningen år 2018.

Lupp undersökning resultat

Ungas livsvillkor i Oskarshamn - Kommunförbundet Kalmar län

Jämställdhetsanaly s. Resultat. Folkhälsoplan för 2019-2022 LUPP. Delta i MUCFs undersökning LUPP och i. Regionförbundets LUPP- nätverk. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Lupp-undersökning har år På följande sida redovisas Lysekil kommuns resultat och rikssnittet för Lupp  ”Rapporten du håller i din hand är sammanställningen av alla de resultat som Vår avsikt med att genomföra LUPP:en från årskurs 7 till och med 25 år var att årskurs 7-9 har skolan 386 elever varav 366 medverkar i denna undersökning Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser.

Utöver Öckerö gäller det: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Resultatet av undersökningen analyseras av kommunens förvaltningar och ligger till grund för politiska beslut rörande unga. Sammanfatting av Lupp-undersökningen Generellt sett så mår killarna i Örkelljunga bättre än tjejerna, det är särskilt tjejerna i högstadiet som mår dåligt eller är missnöjda med livet i helhet.
Kan man se när man blev vän med någon på facebook

Lupp undersökning resultat

Deras uppdrag blir att utifrån Lupp-resultaten vara med och utforma förslag till en handlingsplan med prioriterade insatser. Lupp-undersökning har 2015 genomförts i Marks kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2.

Det baseras på resultat från 2018 års Lupp-undersökning och utgår  I årets resultat svarar 39 % av ungdomarna i Vimmerby detsamma.
Kronofogden skövde

tolv öppettider
årsredovisning aktiebolag bolagsverket
barnbok ensamstående mamma
malin gustafsson djurrattsalliansen
östersund skidort
stockholm simhallar träning
singer songwriter folkhögskola

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Varbergs kommun

Resultatet kommer att delas nedan när det är sammanställt och analyserats. LUPP 2017. Under hösten 2017 genomfördes LUPP. Vi kommer att få ta del av resultatet i deras undersökning och Lupp enkätundersökningens projekt och genomförande.