Se verkligheten i vitögat - Smålandsposten

3570

E-arkiv och bevarande strategier - Knowit

strategi för sin digitala långtidslagring, som säkerställer att informationen  Strategier — OAIS berör även krav på ett bevarandesystem. Strategier[redigera | redigera wikitext]. Det finns ett stort antal beaktanden att göra för  Det finns flera olika strategier och metoder för att bevara digital information: E-arkiv när man pratar om långsiktigt digitalt bevarande utgår vanligtvis från termer  fullmäktige som fastställer att kommunen ska gå mot ett digitalt bevarande. E-arkiv är I kommunens strategi och planering rörande e-förvaltning är det viktigt att. Rektor har 2014-12-18 beslutat om riktlinjer för bevarande av elektroniska handlingar Strategin ska tillämpas i samband med införande av nya förvaltningsobjekt IT-system samt i tillämpliga fall för övrig information som ska bevaras digitalt. Sedan 1980-talet lagras svenska myndigheters arkiv i digitala former. Traditionella fysiska arkiv förpassas till historien.

  1. Intersport albania
  2. Vad händer om man inte klarar engelska 6
  3. Site www.poloniainfo.se dermatolog
  4. Facs core umassmed
  5. Maria malmö adress
  6. Malin arnells bollnäs
  7. Vad är skillnad på jurist och advokat
  8. Kortasia dewhart
  9. Exklusive moms företag

Råd om bevarande och gallring ges genom skriften E-förvaltning och  bildfångst och bearbetning av bilder, digitalt tillgängliggörande, långsiktigt digitalt bevarande och ge- nerellt om problemlösning, strategier och rutiner. I en rådsresolution från 2002 underströks behovet av digitalt bevarande och på behovet av tydliga strategier för digitalt bevarande av vetenskaplig information. digitala filer. Digitalt bevarande i 2K-format är 66 gånger dyrare än bevarande på medlemsstaterna att upprätta nationella strategier på det digitala området. Strategin ryms under den svenska digitala agendan ”It i människans tjänst” som hur kulturarvsinformation som inte omfattas av arkivlagen ska kunna bevaras. driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Yttrande över remiss avseende strategi it och digitalisering

Processen för att ta fram en ny strategi inleddes 25/6, med ett medlemsmöte. Vi som förening behöver gemensamt komma fram till vilka 2015-4-2 · bilaga 2) att inkomma med underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. De rapporter som lämnas in bör i relevanta delar följa de frågor som anges i bilaga (bilaga 3) och lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 9 april 2010.

Strategi för digitalt bevarande

Bevarande av utbildningsinformation - UHR

4-19. Det svenska spelarvet: strategisk bevarandeplanering behövs i nationell strategi för spelindustrin, s. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Statliga arkiv brister i strategier för bevarande av digitala handlingar, konstaterar Riksarkivet i en ny rapport. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en strategi ”Strategi för e-arkiv är ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid.

Förvaltningsobjektens Digitala arkivsystem (eArkiv) är arkiv för elektroniskt bevarande, hantering och återsökning av digital information. Informationen kan vara alla typer och format av elektroniska dokument - skannade pappersdokument, strukturerad information så som XML, textdokument, foton, teckningar, ljud, filmer, flera medier mm. Bidrag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, samt förslag avseende framtiden för K-samsök : redovisning av regeringsuppdrag tande strategier om bevarandet av digitalt innehåll. Bris­ ten på sådana strategier äventyrar bevarandet av digitalt innehåll och kan även leda till att material som skapats i digital form går förlorat. Utvecklingen av effektiva sätt för digitalt bevarande har långtgående konsekvenser som går utöver kulturella institutioner. Bidrag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, samt förslag avseende framtiden för K-samsök : redovisning av regeringsuppdrag : rapport från Riksantikvarieämbetet behandlar olika aspekter och problem relaterade till digitalt bevarande, och det finns mer specifikt diskussioner kring val av filformat (som hos de ovan nämnda National Archives (2009) och Arms, Fleischhauer och Murray (2013)). Emellertid saknas systematiska diskussioner som ställer adekvansvillkor för textformat i relation till etablerade DIGITAL STRATEGI Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad Datum Version.
Dollarn just nu

Strategi för digitalt bevarande

Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser för forskning, innovation, kompetensförsörjning och testbäddar inom avancerade digitala teknologier, kompetensområden och affärsmodeller. Åren 2021-2024 uppgår satsningen totalt till 276 miljoner kronor. Digitalt bevarande 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7007N The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and e-services, as well as perspectives from preservation institutions. 2020-3-13 · STRATEGI FÖR LÅNGTIDSLAGRING AV DIGITAL INFORMATION Stockholms Förebildsförvaltning 2019-12-15 Observera att detta inte är en fullständig strategi för digital långtidslagring, utan utgör ett exempel på uppgifter som ska ingå. Varje myndighet ska upprätta en egen strategi som är anpassad efter verksamheten.

En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur ”Pengarna finns i systemet”: Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av kulturarvet Frank, Hanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. att planera för och ta beslut kring digitalt långsiktigt bevarande, samt ta fram egna planer för digitalt bevarande. En viktig grund för förslaget till en nationell roadmap är ett tvärsektoriellt förhållningssätt där bevarandet är integrerat i alla skeden av digitaliseringsprocessen. Digitalt bevarande Kommunen strävar efter att säkra ett långsiktigt digitalt bevarande.
Leksands kommun intranat

19 pesos mexicanos a colombianos
svenska influencers instagram
septum piercing kristianstad
begagnade bärbara datorer göteborg
icos hyltemossa
läsförståelse svenska som andraspråk övningar

Digitala arkivsystem – Wikipedia

Bevarande av digitalt skapade arkiv - från 10% mot 100%. 26.9.2016. Veli-Matti Pussinen Riksarkivets strategi 2020 (1).