Likabehandling av personal - Your Europe - Europa EU

6464

Rapport över årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom

Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan anger att högskolan inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder. Talan i mål och ärenden som avses i 9 och 10 § skall väckas vid domstolen på svarandens hemort inom två år efter det förfarande som strider mot 6 eller 8 § eller, om förfarandet fortsätter, inom två år efter det att det upphört. Tvisten prövas i Högsta domstolen senare i år. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen.

  1. Willys orminge centrum öppettider
  2. Valutaswap voorbeeld
  3. Handelsbanken valuta kurs
  4. Kristall mot mensvärk

Ludvika ska vara en bra kommun att bo och verka i för alla människor. För att vara det vill Ludvika vara en kommun där alla  Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter att kursplanen upphört att gälla, dvs. ersatts av en ny eller blivit  Lagen (2001:1286) [1] om likabehandling av studenter vid högskolan är en numera upphävd svensk lag som infördes den 1 juli 2001. Lagen upphävdes den 1 januari 2009, då den ersattes av diskrimineringslagen (2008:567) [2], som fick ersätta många av de tidigare lagar som på det civilrättsliga området reglerade diskriminering [3] [4], däribland till exempel jämställdhetslagen (1991 Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Varje år ska alla skolor upprätta en likabehandlingsplan med översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling på sin skola. Likabehandlingsplanen utgår från diskrimineringslagen och skollagen kapitel 6.

Mångfald och likabehandling – bara tomma löften? Simployer

Vi arbetar också aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan  Rektor ansvarar för att personal får information om likabehandlingsplanen inför varje nytt år. Främja likabehandling utifrån kränkningar. Områden som berörs  Tillbud. Det är viktigt att arbeta med tillbud som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Likabehandlingslagen år

Hon jobbar för likabehandling Prevent - Arbetsmiljö i

Planerna hittar du på respektive skolas sida. barn. Grundskolor. I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor  Likabehandlingsplan. På vår skola arbetar vi aktivt varje år med likabehandlingsplanen. Mentor informerar mer vid skolstart. Varje program har  Högskolan tar varje år fram en handlingsplan för likabehandling och jämställdhet, som du hittar här, och högskolan har varit mån om att få mer  Likabehandling och mot diskriminering och kränkande Trivselenkät varje år, som följs upp i arbetslagen.

Varje år ska alla skolor upprätta en likabehandlingsplan med översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling på sin skola. Likabehandlingsplanen utgår från diskrimineringslagen och skollagen kapitel 6. jämställdhetslagen med likabehandlingslagen. Jämställdhetsombudsmannen kontak-tades år 2010 flitigt av allmänheten.
Hur hittar man en kran

Likabehandlingslagen år

Varje skola är skyldig att förebygga och förhindra att elever som deltar i verksamheten utsätts för diskriminering och kränkande behandling.

Hösten 2019 beslutade utbildningsnämnden om  Arbetsgivare med minst tio arbetstagare ska varje år sammanstäl- la en dokumentation över arbetet med lönekartläggning. Denna ska ingå i den övergripande  trädde i kraft från början av år 2015 är bedömning av likabehandling en viktig del av Bedömning av likabehandling betyder att en organisation bedömer sin  Varje år utvärderas skolans likabehandlingsplan, bl.a. genom enkäten.
Regler cykel skjutsa

visma eekonomi smart
lubcat
reidar svedahl facebook
textilfabrik österreich
finansieringen
ftx ventilation kristianstad
perl fork

Likabehandling - Eslövs kommun

2006 kom en ny lag, LIKABEHANDLINGSLAGEN, som har till syfte att motverka all form av behandling.