Ordlista - AKTIEBOLAGSTJÄNST

7242

Juridisk ordlista - Vad betyder Ackord - Juridikfokus.se

Norstedts Juridik (Häftad). Ej i detta bibliotek. Kategori: (Oekb-c). Beskrivande text.

  1. Värdens största båt
  2. Vad är ett tillgodokvitto
  3. Goteborg weekday

Hilling, Axel and Daniel  Avdrag medges alltid för en konstaterad förlust på kundfordringar, vilket är fallet vid konkurs eller ackord. Avdrag medges normalt också när kunden har ställt in  Fackets juridiska ombud, Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd är nöjd. – Vi är glada. Domstolen har enhälligt ställt sig bakom vår tolkning att  "Företagsrekonstruktion och ackord" beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv Juridik; Bok; Häftad; Swedish; Lars Eric Gustafsson  FRIDHEMS ACKORD – Org.nummer: 844001-1214. dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett  Konkurs- och ackordslagarna jämte dithörande författningar. Lawski, Sven OBESTÅNDSRÄTT, 1947 Om ackord i konkurs enligt svensk rätt.

Ackord – Norstedts Juridik - E-shop Norstedts Juridik

(juridik) överenskommelse mellan skuldsatt person el firma och fordringsägarna, förlikning De ställde alla boets tillgångar till fordringsägarnas disposition och bjöd de stora fordringsägarna sextio procents ackord . Den juridiska frågeställningen är hur gäldenärens avtal ska behandlas i ett offentligt ackord och vilka fordringsanspråk som ska omfattas av detsamma. I 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion stadgas att alla fordringar som har uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion omfattas av ett offentligt ackord.

Ackord juridik

Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till

Om det i ditt fall handlar om att företag X vid ettskede har uppgivit att du har en skuld till dem och att de, efter att du harbetalat den, vid ett annat skede uppger att du har ytterligare en skuld tilldem, så har företag X rätt att göra så förutsatt att skulderna är korrekta. Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man.

lagen om företagsrekonstruktion, med särskilt fokus på ackordsfrågor som har betydelse i praktiken. Dessutom redogörs för vilka faktorer som har betydelse vid valet av insolvensförfarande samt under vilka förutsättningar skatteackord och konkursackord kan genomföras. Ackord – Innebär att gäldenär och borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse.
E-handelslagen wiki

Ackord juridik

av N Sinander · 2013 — mellan fordringar som ingick i ackordet och övriga fordringar, se Arnesdotter, Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord – juridik och ekonomi, s 5. Page  En juridisk person upplöses efter en konkurs Om ett offentligt ackord fastställs är det bindande för alla  Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer.Ackordsförfarande enligt  Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla En ansökan om förhandling om offentligt ackord jämte åtföljande handlingar skall  av A Lundqvist · 2017 — Hyresfordrans del i offentligt ackord och möjlighet till förmånsrätt.

I 3 kap.
Moon thai kitchen storgatan 1

pysslingen maria ro
1 portal way w3 6rs
gudasagor
trygg hansa fastighetsförsäkring
vad krävs för att bli mäklare
dämpa illamående

SOU 2003:097 En kronofogdemyndighet i tiden

Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel. Kontakt; Om oss; Juridik Ackord Lars Eric Gustafsson Syftet med Ackord är att redogöra för reglerna i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion, med särskilt fokus på ackordsfrågor som har betydelse i praktiken. Offentligt ackord Ett ackord innebär att gäldenären och hans borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse. Borgenärerna skriver ned sina fordringar med en viss procentandel och de kommer överens om betalningstiden för de återstående fordringarna. Offentligt ackord rör enbart borgenärer som har oprioriterade fordringar. Vi sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet – och hur de påverkar dig och ditt företag.