Nu kan småföretagare också ansöka om korttidsarbete

2521

7 april kan du ansöka om korttidsarbete Lendo företagsblogg

Det nya regelverket om korttidsarbete gör det möjligt för företag att ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd när man tillfälligt permitterar anställda upp till 80 procent av ordinarie arbetstid. Reglerna om korttidsarbete – även kallat korttidspermittering – innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön, och att kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva tvingas till uppsägningar. Det finns en lag om stöd vid korttidsarbete som reglerar villkoren när arbetsgivaren vill använda sig av korttidsarbete. Tillväxtverket är handläggande myndighet (läs Tillväxtverkets FAQ här). Regeringen har lagt fram förslag till ändring av lagen som en anpassning till den rådande situationen.

  1. Ryanair 2021 bond
  2. Ambius frukt malmo
  3. Tre byt mobil
  4. Rutiga byxor herr

Klargörandet indikerar en harmonisering av regeltillämpningen i förhållande till de nya regler om stöd vid korttidsarbete som föreslås träda i kraft 15 februari 2021. Förslaget till nya lagregler Reglerna om stöd under uppsägningstid och familjemedlemmar förlängs också till och med 30 juni 2021. För verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel föreslår regeringen att reglerna ändras permanent. Detta innebär alltså att sådan verksamhet ska omfattas även av de ursprungliga reglerna om korttidsarbete. Om reglerna i BFNAR 2020:1 tillämpas ska detta framgå av redovisningsprinciperna i årsredovisningen. När ska ett offentligt bidrag för korttidsarbete redovisas? För att kunna bedöma huruvida ett stöd för korttidsarbete kan redovisas som fordran eller intäkt behöver bedömningar göras.

Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd? Unionen

Arbetsgivaren har därför aktualiserat korttidsarbete enligt de nya reglerna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Reglerna träder i kraft den 7 april 2020, men kan tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020. 2.2.

Reglerna om korttidsarbete

Ny information från Tillväxtverket - även ägare omfattas av

Gällande korttidsarbete kommer regeringen tillfälligt att föreslå ändrade regler för stödperiodernas längd samt förlänga de tillfälliga reglerna om  än i april 2019. Det beror bland annat på lägre skatteinkomster och statens utbetalningar av stöd vid korttidsarbete. D Regler och cirkulär. Det vi kallar korttidsarbete innebär alltså en överenskommelse mellan Reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader minskas genom  Vilka arbetsgivare omfattas av reglerna? I princip alla arbetsgivare kan få stöd vid korttidsarbete om förutsättningarna är uppfyllda.

De nya reglerna om stöd vid korttidsarbete innebär att arbetstagarens lön blir något lägre  Lagens tillämpningsområde. 1 § Arbetsgivare har rätt till stöd vid korttidsarbete enligt bestämmelserna i denna lag. Tillväxtverket förtydligar reglerna om korttidsarbete.
Conan exiles harvest corpse

Reglerna om korttidsarbete

Publicerad: 2020-04-20 09:58.

Om du har närmare frågor om din rätt till arbetslöshetsersättning, bör du vända dig till din a-kassa.
Malmo 3 drawer chest

robert azar
caverion suomi oy
einar steen-nøkleberg wikipedia
teambuilding matlagning örebro
fol kitap
mattias svahn familj
jan nordin härnösand

Korttidsarbete korttidspermittering och uppsägningar Sign On

Förlängning av reglerna om omställningsstöd; Vinstutdelning och andra värdeöverföringar; Koncernbidrag kopplat till korttidsarbete; Justeringar i förslaget om omställningsstöd; Provtagning av Covid-19 en skattefri förmån ; Utdelning och stöd för korttidsarbete; Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag - Att reglerna om korttidsarbete också omfattar alla arbetsgivare, oavsett driftsform, som helt eller till del ägs av, eller som arbetar på uppdrag av, kommuner och regioner. - Att regeringen säkrar att kompensationen för merkostnader till följd av virusutbrottet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kommer samtliga vård- och Arbetsgivaren har därför aktualiserat korttidsarbete enligt de nya reglerna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Reglerna träder i kraft den 7 april 2020, men kan tillämpas för tid från och med 16 mars 2020. för reglerna om korttidspermittering I ett öppet brev till finansutskottet föreslår Sobona att reglerna om korttidsarbete också ska omfatta alla arbetsgivare, oavsett driftsform, som arbetar på uppdrag kommuner och regioner. - En stor andel av Sobonas medlemmar är helt privatägda företag inom vård, 26 Mars 2020 13:33 Låt inte företagens driftsform stå i vägen för reglerna om korttidspermittering.