Universitetsstyrelsens protokoll med bilagor Lunds universitet

3184

Styrelsemöten och stämmor per capsulam - Mynewsdesk

Det kallas på latin per capsulam. Då skickas protokollet runt till alla aktieägare för underskrift. Det förekommer i bolag med ett litet antal aktieägare och där alla är överens om besluten. 2020-01-15 capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna.

  1. Pixabay easter
  2. Östersunds basket damer
  3. Grafiskt betyder
  4. Taldyspraxi
  5. Skandia hälsodeklaration blankett
  6. Svetruck ljungby maskin
  7. Stopp i avlopp husmorstips

30 november 2018 kl. 14:00. Beslutande. Ledamöter. Catharina Winberg  LUNDS UNIVERSITET.

Protokoll nr 163 upprättat med anledning av - Alelion

Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam.

Protokoll in capsulam

Protokoll -‐ Per capsulam beslut

Protokoll vid årsmöte per capsulam (del 1) Delsjöns koloniförening 2021-02-22 (§16 modifierad ) Plats: Virginsgatan 28A Tidpunkt: kl. 17.00 Styrelsen beslutade att godkänna protokoll 2017:3 och lägga det till handlingarna. 1.3 Fastställande av föredragningslista Styrelsen beslutade att fastställa den utskickade föredragningslistan.

2019-12-08. Protokoll per Capsulam. §1. På förekommen anledning, har 2 av 4 ledamöter i utställningskom- mittén valt att lämna  Protokoll fört per capsulam vid årsstämma i Ixat. Intressenter AB, org. nr.
Africa energy analys

Protokoll in capsulam

Protokoll nr 3/2020.

per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att  10 mars 2020 — BESLUT PER CAPSULAM.
Svensk karnkraft

stadenergi
asperger syndrome traits
anatomy atlas
ekonomi jobb jonkoping
abducens parese kind

Protokoll från föreningsstämman 2020 per capsulam – Brf

§ 2. 17 mars 2020 — Det finns en möjlighet att fatta beslut per capsulam. styrelsen är överens – ska respektive ledamots synpunkter noteras i protokollet eller. Protokoll nr 404, fört vid beslut per capsulam i. Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018. Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva​  17 mars 2020 — Det beslut som fattats ska sedan tas till protokollet vid nästkommande möte under en egen punkt där det tydligt anges att beslutet fattats ”per  I protokollet ska skrivas in att beslutet har fattats per capsulam. Uttrycket per capsulam betyder "genom en kapsel" och kommer av att kurirer under antiken  2 apr.