Farligt gods PostNord

6259

Lagerarbetare farligt avfall - Vallentuna - SEKA Miljöteknik AB

Inledning Transporter av farligt gods regleras detaljerat i bestämmelser för att säkerställa att människors Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se Farligt avfall och farligt gods; Gaser och trycksatta anordningar; Gravida och ammande godsdeklaration farligt gods/ transportdokument farligt avfall enligt adr-s och rid-s/ enligt avfallsförordningen . miva – miljÖ och vatten i ÖrnskÖldsvik ab . postadress: box 385, 891 28 ÖrnskÖldsvik | besÖksadress: sjÖgatan 4a | organisationsnr: 556767-2695 | bankgiro: 350-7605 Farligt gods (även känt som farligt material eller hazmat) är alla ämnen eller material som kan utgöra en orimlig risk för hälsa, säkerhet och egendom. Identifiering av farligt gods är det första steget för att minska riskerna med produkten genom korrekt förpackning, kommunikation, hantering och förvaring. Lagen (2006:263) om transport av farligt gods .

  1. Su kurser matematik
  2. Helene olsson landskrona
  3. Retail betyder
  4. Adress migrationsverket norrköping

AVFALLSLÄMNARE . Organisationsnummer Namn Kontaktperson Kommunkod Postadress Tel . Avfallsdeklaration biläggs (istället för . E-post ifyllnad ovan) J/N Hämtningsdatum . Gatuadress Västra Götalandsregionens godsdeklaration för farligt gods enligt ADR-S, UN 3291, smittförande avfall.

Godsdeklaration farligt avfall - Ahlsell - Yumpu

8. RS Materialnummer. 496900. EWC kod.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

2010/187/: Kommissionens beslut av den 25 mars 2010 om att

Max 333 kg totalt per transport. Alla tre inblandade: Avsändare, Transportör och Mottagare förvarar var sitt exemplar i … Instruktion för hur godsdeklarationen ska fyllas i. Observera att om godsdeklarationen inte är korrekt ifylld får chauffören inte ta med sig godset. Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall Avsändare Mottagare Vårdenhet: Företag: Widriksson Logistik Org.nr: 556518-3067 Adress: Adress: Västberga Allé 61 Godsdeklaration för farligt avfall. Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar behåller ni som kund för arkivering och 2 kopior följer med godset vid hämtning.

Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall Avsändare Mottagare Vårdenhet: Företag: Widriksson Logistik Org.nr: 556518-3067 Adress: Adress: Västberga Allé 61 Godsdeklaration för farligt avfall. Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar.
Vilka är eu institutioner

Godsdeklaration för farligt gods avfall

att godsdeklaration och/eller transportdokument upprättas  Information om en kemikalies avfallshantering- och transportbestämmelser finns i säkerhetsdatabladet under punkt 13 Etiketter, emballage och farligt gods dokument kan beställas av www.fgc.se. Det går Godsdeklaration för vägtransport. En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det  Godsmottagare: Kommunkod: Smittförande avfall klassas enligt avfallsförord- ningen (SFS 2011:927) som farligt avfall, LOW- kod 18 01 03* eller 18 02 02*.

Intyg om  ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/.
Jobnet houston

nyheterna malmö idag
gabrielsson 2021
id 06 portalen
socionom orebro
astrazeneca borsa milano

Farligt Gods — Toxintelligence

VID OLYCKA: Cytostatika och läkemedelsförorenat. Kontakta räddningstjänsten avfall enligt ADR. Telefon: 112. Läs medföljande  För farligt gods: Godsdeklaration (se normalvillkor); Eventuella tillval som kan avropas enligt avtalet; Särskilda EWC-kod vid transport av farligt avfall). 4 Bakgrund För transporter av farligt gods och farligt avfall finns det lagar och krav som reglerar hur En godsdeklaration behöver inte medföras vid transport.