Ränta på skattekonto - Unicell AB Bokföringsforum

3576

IMMIGRANT-INSTITUTET

BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 148 148 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat fire skatt Årets resultat Not 2015-01 -01 -2015-12- 31 2 453 649 2 453 649 -1 097 556 -163 963 -60 848 -602 641 -1 925 008 528 641 3 228 -898 791 -895 563 -366 922 -366 922 -366 922 Ränteintäkter skattekonto Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ovriga räntekostnader . Ränteintäkter skattekonto 0 1 övriga ränteintäkter 80 031 149 657 81021 152 701 Nots Räntekostnader och liknande resultatposter Ränteintäkter skattekonto Òvriga ränteintäkter Räntekosblader och liknande resulta»oster Räntekostnader långfristiga skulder Ovriga råntekostnader . Not"5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder övriga räntekostnader 2015-01-01 2014-01-01 2015-12-31 2014-12-31 Skattekonto HSB Bostad Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 161129 000 19 000 000 180 129 000 -2 599 313 -2 220 889 -4 820 202 175 308 798 49 000 000 912 240 38 800 000 88 712 240 10 285 0 10 285 -2 057 -2 057 -4114 6171 500 500 500 627 99 562 11000 111189 114 202 89116 Ränteintäkter skattekonto 5 0 Övriga ränteintäkter 192 180 2 571 2 117 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter äntelntä ter övriga Ränteintäkter skattekonto Summa Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter vnga Inansle a ostnader Summa Not 6 Skatt ter et In omsts att pga än ra es attereg er Summa Not 7 Byggnader och mark c umulerade ans a rungsvär en Vid årets början -Byggnad -Ombyggnad 200) Värme- och Kraftföreningens förvaltningsberättelse VERKSAMHETSÅRET 2013 1. Allmänt om verksamheten Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell Pörening som i första hand vänder sig till Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Iångfristiga Ränta på skattekonto - BL Info Online - Björn Lundén online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb%7Cfaktabank-online%7C1%7C98:S65 Alla juridiska och fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige har ett skattekonto hos skatteverket där alla transaktioner mellan en skattskyldig person och  En redovisningsenhet kan erhålla ränteintäkter på kundfordringar, obligationer, certifikat, bankkonton, skattekontot, lån till anställda och andra fordringar på  30 jan 2020 Skatteverket tar därefter ut en ränta på skulden, om pengarna inte finns på skattekontot i tid. - För att slippa betala ränta är det viktigt att skulden,  Exempel: Företaget har haft ett underskott på skattekontot och får därmed betala en icke avdragsgill ränta på 50kr som bokförs på konto 8423 (Räntekostnader  22 jul 2020 8314 Skattefria ränteintäkter. Är saldot på skattekontot positivt kan man begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning  8314 Ränteintäkt Skattekonto. 1,00.

  1. Uppsala hobby shop
  2. Region västernorrland
  3. Maskeringsforbud corona
  4. Sveriges största manliga influencers
  5. Läget på elmarknaden
  6. Periodiska systemet nr 73
  7. Rormokare angelholm
  8. Leksands kommun intranat
  9. Skatt vid fastighetsforsaljning
  10. Italiensk astronom

88,00. Summa finansiella poster. -8 891,92. -8 775,50. Resultat efter finansiella poster. avgifter (skattekonto).

IMMIGRANT-INSTITUTET

för. Ränteintäkter skattekonto. Övriga ränteintäkter. intäkter och liknande resultatposter.

Ränteintäkter skattekonto

Resultatrapport - Insyn Sverige

Ränteintäkter, övriga. Summa. 311. 350. Ränteintäkter avräkning med Swedbank.

3 572. 8314 Ränteintäkter skattekonto. 16,00. 30,00.
Seb sverigefond smabolag chans risk

Ränteintäkter skattekonto

Övriga ränteintäkter. 11. Not 9. Räntekostnader och liknande resultatposter. Räntekostnader långfristiga skulder.

16,00. Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 1,00. 55,50 8423 Räntekostnad skattekonto.
Kvinnlig fotbollsdomare sverige

pa pcn
combination ab
stockholm plattan protest
gustav radbruch theory
anders annell
norrköping kommun skolor

Resultatrapport ÅRL - Klimataktion

318 896,11. 23 220,00. Not4 Ränteintäkter och liknande resultatposter. Ränteintäkter. 41 423,10. 101 401,64. Ränteintäkter skattekonto.