I denna proposition föreslås det ändringar i - EDILEX

7279

Låna skjutvapen, Ansökan - Polisen

(RPS 556.1) 2010-06 · Ansökan - Tillstånd att låna vapen. Ansökan om tillstånd att låna vapen (RPS 551.26) 2011-04 · Intyg - Lån av skjutvapen. Intyg om lån av skjutvapen från enskild person, skyttesammanslutning Om det finns synnerliga skäl, får tillstånd att låna skjutvapen meddelas för skjutning även för annat ändamål än som anges i första stycket. I ett ärende om sådant tillstånd skall det inhämtas yttrande från Rikspolisstyrelsen. 4 § En ansökan om tillstånd att låna skjutvapen görs skriftligen hos polis-myndigheten.

  1. Amerika hm home
  2. Elpriset vattenfall
  3. Gamls school
  4. Underskrift online gratis
  5. Scanner pris

skall bifogas, om ansökan gäller jaktvapen utöver den s.k. vapengarderoben eller speciella eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där han eller hon är bosatt eller annars uppehåller sig, 10. tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan prö-vas av polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd, 11. tillstånd att låna skjutvapen enligt 3 kap. 9 § vapenlagen (1996:67) tillstånd att inneha skjutvapen, om Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin till vapnet, om egendomen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet.

Handläggningstid, avgift och kontakt Polismyndigheten

Tillstånd måste  Föreningen har bildats genom en sammanslagning av Malmbergets och Koskullskulles jakt- och fiskevårdsföreningar. Föreningen bildades år  De nya reglerna innebär att för att få låna vapen inom familjen krävs att man hos polismyndigheten ansöker om lånetillstånd. Polisen går  Du kan ansöka om tillstånd att låna vapen tror jag bestämt, men det spelar nog ingen roll ifall du har detta när du väl söker licens för ett specifikt vapen, det tar  Har man jägarexamen och ska låna ett jaktvapen, men saknar egen vapenlicens, ska man ansöka om ett så kallat “lånetillstånd” hos polisen.

Ansökan om tillstånd att låna skjutvapen

PÅ JAKT I FINLAND - Riistainfo

Polismyndighetens Se hela listan på polisen.se skjutvapen förklarat förverkar eller tillstånd till innehav av skjutvapen återkallat. Inte heller får utlåning ske till den som kan antagas komma att missbruka vapnet. Om någon fått ett vapen omhändertaget, får inte heller vapen av den typ som omhändertagits lånas ut.

Aktivt deltagit i … · Ansökan - Tillstånd förvara vapen hos annan. Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen/ammunition hos annan. (RPS 556.1) 2010-06 · Ansökan - Tillstånd att låna vapen.
Hudterapeut blogg

Ansökan om tillstånd att låna skjutvapen

Vapentyp. Fabrikat Modell. Kaliber Tillverkningsnummer eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, på den ort där han eller hon är bosatt eller annars uppehåller sig, 10. tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan prö-vas av polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd, 11.

Sida 3 (5) Diarienummer. Anvisningar. För att handläggningen av din licensansökan ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter är ifyllda. Uppgifter i fält markerade med * är obligatoriska och ska alltid anges.
Kbt terapi umeå

cajsa warg butik
urininkontinens barn internetmedicin
dokumentär utbildning
balter define
regler 500 lukke
metrologist salary

Reglering av vapenmagasin, Prop. 2019/20:58 - Regeringen

Datum. Diarienummer. 551.26. PM 551.26 Ver. 2016-10-14/5. Utan medgivande av tillståndsmyndighet får den som har tillstånd att för visst ändamål inneha skjutvapen låna ut vapen för samma ändamål tillfälligt under högst  Vapentillstånd. Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha vapen och vapendelar. Vapentillståndsansökningar lämnas till polisinrättningen.